DJELATNOST DRUŠTVA

Upravitelj Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo, trgovačko je društvo osnovano 2001., a upisano u Sudski registar 2002. Sjedište društva je na adresi Vukovarska 2, Knin.

Matični broj subjekta upisan u Trgovački sud u Zadru, stalna služba u Šibeniku je 06018471, OIB: 80011142141.

UPRAVLJANJE TRŽNICAMA

Održavanje i izdavanje u zakup tržnog prostora i ostalih vezanih usluga

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

Provodimo poslove redovitog upravljanja odredbama međuvlasničkog ugovora suvlasnika zgrade.

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

stručni pregled zgrade i izrada fotodokumentacije; izrada godišnjeg plana upravljanja; izrada troškovnika i stručni nadzor nad izvođenjem radova

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

upravljanje, održavanje uređaja i objekata javne rasvjete te rasvjetljavanje javnih površina

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Uređenje svih javnih površina što podrazumjeva nogostupe, parkirališne površine, autobusna stajališta, pješačke staze ...

KONTAKTI

Tehnička služba: 022/663-322
Fin. i Računovodstvo: 022/646-281
Pravna služba: 022/663-344

E-MAIL

tehnickasluzba@upravitelj-knin.hr
financije@upravitelj-knin.hr
pravnasluzba@upravitelj-knin.hr
TOP