Vizija

Za Knin i u službi Knina: želimo biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: građana, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, kao i stvarati nove mogućnosti u okviru poslovnogg djelovanja.

Misija

u ostvarivanju naše vizije pomažemo razvoju Knina u području unapređivanja kulture življenja i održivog razvoja, jačanje konkurentnosti na lokalnom i regionalnom tržištu.

Nastojimo standardizirati praksu upravljanja kroz ekološke vrijednosti objekata te troškova održavanja stambenih zgrada; radimo na poboljšanju standarda življenja kroz upravljanje ljudskim resursima.

Okupljamo izvođače koje angažiramo kao dobavljače na održavanju zgrada, te ostvarujemo svoju misiju kao upravitelj stambenih zgrada tako što na zgradama i objektima djelujemo planski ili interventno.

Ciljevi tvrtke

ogledaju se u poslovanju: vrlo nam je važna kvaliteta, uz uzajamno uvažavanje, transparentnost i sigurnost. Donosimo dobru praksu kroz timski rad, komunikativnost i suradnju s korisnicima.

 

 

Strateški ciljevi Upravitelja Knin d.o.o. jesu:

·         zadovoljni korisnici

·         kontinuiran rast broja korisnika

·         zaštita interesa korisnika

·         informiranje i visoki standardi u obavljanju poslova iz djelokruga poslovanja

·         djelotvorno i efektivno upravljanje ljudskim resursima

·         razvoj gospodarskih djelatnosti

·         primarni cilj Društva je stabilnost i ekonomska održivost te poboljšanje i rast poslovanja, koje planiramo postići educiranjem radnika i  uvođenjem novih tehnologija i djelatnosti.

·         nastaviti pomno pratiti poslovne procese uz maksimalnu realizaciju.

KONTAKTI

Tehnička služba: 022/663-322
Fin. i Računovodstvo: 022/646-281
Pravna služba: 022/663-344

E-MAIL

tehnickasluzba@upravitelj-knin.hr
financije@upravitelj-knin.hr
pravnasluzba@upravitelj-knin.hr
TOP