UPRAVITELJ KNIN d.o.o.
Vukovarska 2
22300 Knin

OPĆI PODACI I DJELATNOST DRUŠTVA

Upravitelj Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo, trgovačko je društvo osnovano 2001., a upisano u Sudski registar 2002. Sjedište društva je na adresi Vukovarska 2, Knin.

Matični broj subjekta upisan u Trgovački sud u Zadru, stalna služba u Šibeniku je 06018471, OIB: 80011142141.

 

Predmet poslovanja:

·         poslovanje nekretninama,

·         iznajmljivanje strojeva i opreme,

·         ostale rekreacijske djelatnosti,

·         tržnica na malo,

·         računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,

·         kupnja i prodaja robe,

·         trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,

·         ugostiteljstvo,

·         upravljanje zgradama,

·         izgradnja i održavanje zgrada,

·         obavljanje dimnjačarskih poslova,

·         djelatnost ugradnje, održavanja i popravaka plinskih instalacija i plinskih uređaja

·         proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema,

·         organizacija, naplata i održavanje parkinga

·         održavanje javne rasvjete

KONTAKTI

Tehnička služba: 022/663-322
Fin. i Računovodstvo: 022/646-281
Pravna služba: 022/663-344

E-MAIL

tehnickasluzba@upravitelj-knin.hr
financije@upravitelj-knin.hr
pravnasluzba@upravitelj-knin.hr
TOP